ปรึกษาพูดคุยกับแพทย์และออกแบบวาดแนวผมที่จะทำการปลูกเพื่อวัดพื้นที่และคำนวนจำนวนกราฟที่ใช้ในการปลูก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *