บริเวณผมที่ถูกคัดเลือกจะถูกโกนให้สั้น วาดแนวหนังศีรษะที่จะตัดและผมส่วนที่เหลือจะถูกรวบไว้ด้วยเทปกาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *