ฉีดยาชาเฉพาะที่ตลอดแนวหนังศีรษะที่วาดไว้ และรอยาชาออกฤทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *