แพทย์เริ่มใช้เครื่องมือเจาะเซลล์รากผม ซึ่งเป็นตัวเจาะขนาดเล็ก 0.8 มม. เพื่อให้เกิดจุดแผลเป็นขนาดเล็กที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *