แพทย์เริ่มผ่าตัดโดยใช้เทคนิคแบบเปิด (Open Technique) ผ่านแว่นขยายกำลังสูงเพื่อให้เห็นแนวรากผมที่ชัดเจน ลดอาการสูญเสียและบาดเจ็บของรากผม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *