แผลเจาะจะเป็นจุดเล็กๆกระจายๆ ตามกลุ่มเส้นผม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *