แผลจะถูกเย็บด้วยเทคนิคพิเศษ (Trichophytic closure) เพื่อให้แผลสมานเป็นแผลเป็นขนาดเล็กคล้ายรอยแสกผม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *