ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเซลล์รากผมภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูง ก่อนนำไปปลูก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *