แบ่งเซลล์รากผม (กราฟ หรือ Follicular Unit) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 10 เท่า 1 กราฟ หรือ 1 Follicular Unit จะมี เส้นผมระหว่าง 1-4 เส้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *