ไขข้อสงสัย หัวล้านกรรมพันธุ์แก้ได้ไหม?

เขียนโดย แพทย์หญิงภัทรา ภิญโญภาวศุทธิ - ธ.ค. 04, 2023

เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า ผมบางศีรษะล้านกรรมพันธุ์ แต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าเกิดจากอะไร และจะต้องดูแลรักษาอย่างไรเพื่อให้ยังคงมีเส้นผมอยู่ สำหรับใครที่มีปัญหานี้ แล้วรู้สึกกังวล หรือสงสัยว่าหัวล้านกรรมพันธุ์แก้ได้ไหม Grow And Glow Hair Clinic จะพาไปหาคำตอบเอง

หัวล้านกรรมพันธุ์คืออะไร?

หัวล้านกรรมพันธ์ุ คือ ภาวะผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมน (Androgenetic alopecia) โดยเส้นผมจะค่อย ๆ บางลงที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง และค่อย ๆ ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ จนนำไปสู่อาการศีรษะล้านในที่สุด สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเพศชายและเพศหญิง จัดเป็นภาวะที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวม แต่อาจส่งผลต่อรูปลักษณ์ภายนอกและทำให้สูญเสียความมั่นใจได้

หัวล้านกรรมพันธุ์เกิดจากอะไร?

หัวล้านกรรมพันธุ์เกิดจากอะไร

หัวล้านกรรมพันธ์ุในเพศชายเกิดจากฮอร์โมนเพศแอนโดรเจนและพันธุกรรม ส่งผลให้รากผมสร้างเส้นผมที่มีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ และทำให้เส้นที่อยู่ในระยะแข็งแรงที่สุด (Anagen phase) มีอายุสั้นลง ซึ่งจะส่งผลให้ผมร่วงเยอะ ผมบางลงเรื่อย ๆ และกลายเป็นศีรษะล้านในที่สุด

ส่วนหัวล้านกรรมพันธ์ุในเพศหญิง ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดแน่ชัด แต่คาดว่าเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศ ระดับธาตุเหล็กที่สะสมในร่างกาย ความเครียดสูง โรคต่าง ๆ หรือผลข้างเคียงจากการใช้ยา เป็นต้น

หัวล้านกรรมพันธุ์มีลักษณะอย่างไร?

ลักษณะศีรษะล้านจากกรรมพันธ์ุในเพศชายและเพศหญิงจะมีความแตกต่างกัน ดังนี้

ลักษณะศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์เพศชาย

ลักษณะศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์เพศชาย

อาการศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์ในเพศชาย ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการร่นของแนวผมบริเวณหน้าผากก่อน หลังจากนั้นจะค่อย ๆ  เว้าเข้าไปเป็นง่ามบริเวณขมับสองข้าง และเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ผมบริเวณกลางศีรษะก็จะค่อย ๆ บางลงตามไปด้วย และในที่สุดจะทำให้ผมส่วนบนศีรษะหายไปจนหมด เหลือเพียงแค่ผมบริเวณท้ายทอยและหลังหูเท่านั้น

ลักษณะศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์เพศหญิง

ลักษณะศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์เพศหญิง

อาการศีรษะล้านจากกรรมพันธ์ุในเพศหญิงจะแตกต่างจากเพศชายตรงที่ผมจะค่อย ๆ บางลงทั่วบริเวณกลางศีรษะ และส่วนมากจะไม่ได้บางจนถึงศีรษะล้านเหมือนกับผู้ชาย

เมื่อไหร่ถึงควรไปพบแพทย์

วิธีรักษาภาวะผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนนั้น จะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือนถึงจะเริ่มเห็นผล และที่สำคัญ ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องยังมีรากผมหลงเหลืออยู่ด้วย 

ดังนั้นหากพบว่าตัวเองมีแนวโน้มที่จะเป็นหัวล้านจากกรรมพันธุ์ มีเส้นผมร่วงมากกว่า 100 เส้นต่อวัน ก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่น ๆ ยิ่งตรวจเร็ว รักษาเร็ว ก็จะยิ่งได้ผลดี!

หัวล้านกรรมพันธุ์แก้ได้ไหม?

มีหลายคนที่เข้าใจว่า อาการหัวล้านจากกรรมพันธุ์ไม่สามารถรักษาได้ เมื่อเป็นแล้วจะต้องยอมรับและอยู่กับสิ่งนั้นให้ได้ แต่จริง ๆ แล้ว เราสามารถชะลออาการผมร่วงและผมบางจากกรรมพันธุ์ ไม่ให้ผมบางลงจนนำไปสู่ศีรษะล้านได้ เพียงแค่ดูแลเส้นผมและเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสม โดยวิธีรักษาศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ดังนี้

วิธีรักษาผมบางศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์ในคนที่ยังมีรากผมอยู่

วิธีรักษาผมบางศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์ในคนที่ยังมีรากผมอยู่

หากคุณมีอาการผมบาง ศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์ในระยะแรกเริ่ม ยังคงมีรากผมหลงเหลืออยู่ สามารถรักษาด้วยการรับประทานยาและกระตุ้นรากผมด้วยหัตถการต่าง ๆ ได้อยู่ ซึ่งจะช่วยชะลอการหลุดร่วงของเส้นผม ทำให้มีเส้นผมใหม่งอกมากขึ้นได้ มีรายละเอียดดังนี้

1. รักษาด้วยยาไฟแนสเตอรายด์ (Finasteride)

ในผู้ชายที่มีอาการศีรษะล้านจากกรรมพันธ์ุ สามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานยา Finasteride เพื่อยับยั้งเอนไซม์ 5 alpha-reductase ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้รากผมสร้างเส้นผมที่มีขนาดเล็กลงได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีอาการผมร่วงและผมบางน้อยลง ทำให้อาการหัวล้านจากกรรมพันธุ์ลดลงตามไปด้วย

2. รักษาด้วยยาไมนอกซิดิวล์ (Minoxidil)

สำหรับยา Minoxidil จะเป็นยาทาทั่วบริเวณหนังศีรษะ มีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดที่หนังศีรษะ ทำให้เลือดไปเลี้ยงรากผมได้ดีขึ้น และกระตุ้นการหลั่งสารที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเส้นผม ซึ่งจะส่งผลให้เส้นผมแข็งแรงขึ้น และผมร่วงน้อยลง จัดเป็นยาแก้ผมร่วงที่สามารถใช้ได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง

3. การฉีดพลาสมา (Platelet-Rich Plasma) หรือ “PRP”

การฉีด PRP คือ การนำเลือดของผู้เข้ารับการรักษาไปปั่นแยกเอาส่วนของพลาสมาที่มีความเข้มข้นของเกล็ดเลือดสูงออกมา หลังจากนั้นจะนำไปฉีดบริเวณที่มีปัญหาผมบาง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการหลั่งสารที่มีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของเส้นผมได้

4. การกระตุ้นรากผมด้วยแสง LLLT

เป็นการฉายแสงเลเซอร์กระตุ้นรากผมที่มีชื่อเรียกว่า LLLT (Low Level Laser Therapy) โดยแสงเลเซอร์จะมีคลื่นแสงความถี่ต่ำ  และมีลักษณะเป็นแสงสีแดง เมื่อฉายแสงไปทั่วศีรษะแล้วจะสามารถช่วยกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงที่หนังศีรษะได้ดีขึ้น ทำให้รากผมแข็งแรงและสร้างเส้นผมได้มากขึ้น

วิธีรักษาผมบางศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์ในคนที่ไม่มีรากผมแล้ว

วิธีรักษาผมบางศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์ในคนที่ไม่มีรากผมแล้ว

สำหรับคนที่มีอาการหัวล้านจากกรรมพันธุ์ในระดับมาก ไม่มีรากผมหลงเหลืออยู่แล้ว การรักษาด้วยยาแก้ผมร่วง ฉีด PRP หรือทำเลเลเซอร์กระตุ้นรากผม จะไม่เห็นผล ไม่สามารถกระตุ้นให้มีผมงอกขึ้นมาใหม่ได้ วิธีรักษาเดียวที่เหลืออยู่จึงเป็นการทำศัลยกรรมปลูกผม (Hair Transplant) โดยแพทย์จะย้ายรากผมบริเวณหลังกกหูและท้ายทอยมาปลูกในบริเวณที่มีปัญหาศีรษะล้าน ซึ่งผมที่ปลูกใหม่จะเป็นเส้นผมถาวร เมื่อหลุดออกไปตามวงจรของเส้นผมก็สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกับผมปกติ

หัวล้านกลับมามีผมได้ไหม?

หัวล้านจากกรรมพันธุ์สามารถกลับมามีผมได้ด้วยการผ่าตัดปลูกผม อย่างไรก็ตาม เพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ แนะนำให้เข้ารับการผ่าตัดปลูกผมร่วมกับการรับประทานยาแก้ผมร่วงตั้งแต่เนิ่น ๆ อย่าปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งศีรษะล้านเป็นวงกว้าง เพราะจะทำให้ต้องใช้ปริมาณกราฟผมมากกว่าเดิม

สรุปเรื่องหัวล้านกรรมพันธุ์

เป็นอย่างไรกันบ้างกับข้อมูลเกี่ยวกับหัวล้านจากกรรมพันธุ์ที่เรานำมาฝากในบทความนี้ หวังว่าจะช่วยคลายข้อสงสัยหัวล้านกรรมพันธุ์แก้ได้ไหม และทำให้คุณสามารถดูแลรักษาเส้นผมได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ไม่ปล่อยให้อาการผมบางศีรษะล้านลุกลามเป็นวงกว้างมากขึ้นจนรักษาได้ยาก

สำหรับท่านใดที่มีปัญหาผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน สามารถนัดหมายเข้ามาปรึกษาแพทย์ที่ Grow And Glow hair Clinic ได้เลย คลินิกปลูกผมของเราให้การดูแลโดยแพทย์หญิงภัทรา ภิญโญภาวศุทธิ แพทย์เฉพาะทางด้านการปลูกผม (Hair Restoration Surgery) ได้รับการรับรองโดยสถาบันปลูกผมระดับโลก และมีประสบการณ์ในระดับนานาชาติมากกว่า 5,000 เคส รับรองว่าไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน!

ปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกผมเพิ่มเติมได้ที่ :

Grow And Glow Hair Clinic ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางด้านการปลูกผมจากสถาบันปลูกผมระดับโลก ประสบการณ์ปลูกผมมากกว่า 5,000 เคส


ปรึกษาออนไลน์ฟรีกับคุณหมอ