Hair Transplant

ศัลยกรรมปลูกผ

ศัลยกรรมปลูกผม (Hair Transplantation) เป็นหนึ่งในวิธีการปลูกผมโดยการศัลยกรรมผิวหนังจากการย้ายรากผมจากบริเวณที่มีความแข็งแรง เช่น บริเวณท้ายทอยหรือด้านข้างของศีรษะ มายังบริเวณที่มีปัญหาด้านเส้นผม เพื่อทำการปลูกผมถาวรลงบนบริเวณที่มีปัญหาเส้นผม เช่น ปัญหาผมบาง หรือ ศีรษะล้าน ตามบริเวณแนวผมและบริเวณกลางศีรษะ เป็นต้น

ศัลยกรรมปลูกผมถาวรได้จริงหรือไม่ ?

การศัลยกรรมปลูกผมนับเป็นวิธีการปลูกผมถาวรที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาเส้นผมต่าง ๆ อย่างเห็นผล เพราะการศัลยกรรมปลูกผมเป็นวิธีการย้ายรากผมจากบริเวณที่มีอิทธิพลจากฮอร์โมนน้อยไปยังบริเวณที่มีอิทธิพลจากฮอร์โมนมาก รากผมที่ทำการย้ายนำไปปลูกใหม่ จึงสามารถเติบโตและคงอยู่ได้อย่างถาวร และให้ผลลัพธ์การปลูกผมอย่างธรรมชาติที่ดีที่สุด

ศัลยกรรมปลูกผมเหมาะกับใคร ?

การศัลยกรรมปลูกผมเหมาะสำหรับกับผู้ที่มีปัญหาศีรษะล้าน, ผู้ที่มีปัญหาผมร่วงสาเหตุจากพันธุกรรม (ขึ้นกับความรุนแรง), ปลูกผมผู้หญิงเพื่อปรับกรอบหน้าสำหรับแก้หน้าผากเถิก, ปลูกผมทับรอยแผลเป็น เช่น แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก แผลผ่าตัดศีรษะ หรือปลูกผมทับโรคผมร่วงชนิดที่ทำให้เกิดแผลเป็น ด้วยเทคนิคศัลยกรรมปลูกผมจะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และทำการปลูกผมใหม่ให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด

เทคนิคการปลูกผมที่ธรรมชาติมากที่สุด

วิธีการศัลยกรรมปลูกผมที่ให้ผลลัพธ์การปลูกผมธรรมชาติได้ดีที่สุดในปัจจุบัน ที่ทางคลินิกเวชกรรมโกรว์แอน์โกลว์ได้เปิดให้บริการปลูกผม ด้วย 2 เทคนิคตามมาตรฐานขององค์กรปลูกผมนานาชาติ (ISHRS) คือ เทคนิค Follicular Unit Transplantation (FUT) และ เทคนิค Follicular Unit Excision (FUE) ซึ่งสามารถรับคำปรึกษาเทคนิคการปลูกผมแบบเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกับคุณได้จากผู้เชี่ยวชาญของเรา

ศัลยกรรมปลูกผมแต่ละวิธีต่างกันอย่างไร ?

แท้จริงแล้ว วิธีการปลูกผมด้วยเทคนิคศัลยกรรมปลูกผม FUE และ FUT นี้ให้ผลลัพธ์ในการปลูกผมถาวรที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะมีข้อแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการ และปัญหาเส้นผมของแต่ละบุคคล ซึ่งก่อนการเลือกเทคนิคศัลยกรรมปลูกผมควรปรึกษาแพทย์ผิวหนังหรือแพทย์ศัลยกรรมพลาสติกเฉพาะทางด้านการปลูกผม เพื่อประเมินความเหมาะสมเป็นรายบุคคล เนื่องจากการรักษาด้วยวิธีการปลูกผม จำเป็นต้องประเมินทั้งสาเหตุ อายุ คุณภาพของเส้นผม และความรุนแรงไปพร้อม ๆ กัน ก่อนจะเริ่มปลูกผมถาวรได้

รูปแบบของการผ่าตัดปลูกผม

เทคนิคศัลยกรรมปลูกผมแบบ FUT จะเป็นการที่แพทย์นำกราฟผมออกมา จากบริเวณที่มีกราฟผมแข็งแรง โดยการผ่าตัดด้วยการกรีดหนังศีรษะตื้น ๆ ลากยาวไปตามบริเวณท้ายทอย จากนั้นทำการแยกเฉพาะเซลล์รากผมโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ จนได้หน่วยรากผมที่เล็กที่สุดก่อนนำไปปลูกผมในบริเวณที่ต้องการ ซึ่งจะแตกต่างกับเทคนิคศัลยกรรมปลูกผมแบบ FUE ตรงที่ทางเทคนิคปลูกผม FUE จะใช้เครื่องมือพิเศษที่มีหัวเจาะขนาดเล็กมากในการเจาะเซลล์รากผม ให้เป็นรูขนาดเล็ก กระจายอยู่ทั่วศีรษะ ทำให้ไม่มีแผลของฝีเย็บ

ระยะเวลาการผ่าตัดและพักฟื้น

เนื่องจากเทคนิคการศัลยกรรมปลูกผมแบบ FUT ต้องมีการผ่าตัดเป็นแนวยาวบริเวณท้ายทอย ทำให้มีแผลเป็นค่อนข้างกว้างกว่าเทคนิคศัลยกรรมปลูกผมแบบ FUE ที่ใช้เข็มขนาดเล็กซึ่งให้แผลที่ออกมาเป็นรูขนาดเล็ก กระจายทั่วศีรษะ จึงทำให้หลังจากการปลูกผมแบบ FUT ต้องใช้เวลาการพักฟื้นที่นานกว่า เพราะเทคนิค FUT ต้องไว้ผมยาวขึ้นประมาณ 2 เซนติเมตร เพื่อบดบังแผลผ่าตัดเอาไว้

จำนวนกราฟเส้นผมในการปลูกผม

เทคนิค FUT เป็นการผ่าตัดศัลยกรรมปลูกผมที่ทำให้ได้จำนวนกราฟเส้นผมจำนวนครั้งละมาก ๆ ที่จะมีความแข็งแรง สมบูรณ์ค่อนข้างสูง และมีการหลุดร่วงของเส้นผมน้อยที่สุด เพราะเทคนิคการศัลยกรรมปลูกผมแบบ FUT ถือเป็นวิธีการศัลยกรรมปลูกผมมาตรฐานที่ทำให้ได้เซลล์รากผมซึ่งมีโอกาสเสียหายหรือบอบช้ำน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคศัลยกรรมปลูกผมแบบ FUE 


ปรึกษาฟรีกับคุณหมอ